Dane kontaktowe Ośrodka:

SPECJALNY
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
W OTWOCKU
ul. Literacka 8
05-400 OTWOCK
tel. 22 779 35 04
e-mail: srodborow@o2.pl
sekretariat@glusiotwock.pl

Program EFS:Program OSE:

Administrator serwisu:

Statuty SOSW

STATUT OŚRODKA – kliknij

STATUT PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO – kliknij

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ  – kliknij

STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY – kliknij

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO – kliknij

STATUT TECHNIKUM SPECJALNEGO – kliknij

Wewnętrzny System Oceniania
dla klas I-III SP – kliknij

WSO – załącznik

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU
Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl
Powered by WordPress
2008-2024

Skip to content