Dane kontaktowe Ośrodka:

SPECJALNY
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
W OTWOCKU
ul. Literacka 8
05-400 OTWOCK
tel. 22 779 35 04
e-mail: srodborow@o2.pl
sekretariat@glusiotwock.pl

Program EFS:Program OSE:

Administrator serwisu:

Kontakty

Telefon:

22 779 35 04

E-mail:

srodborow@o2.pl

*

sekretariat@glusiotwock.pl

______________

DYREKTOR OŚRODKA:

mgr Izabela Maszkiewicz

______________

WICEDYREKTOR OŚRODKA:

mgr Kinga Golewska

______________

SEKRETARIAT OŚRODKA:

Monika Cichecka

email: mcichecka@glusiotwock.pl

______________

KADRY:

mgr Bogusława Konowrocka

email: bkonowrocka@glusiotwock.pl

______________

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY:

Elżbieta Szymczyk

email: eszymczyk@glusiotwock.pl

______________

INDENDENT:

Agata Stolarska

email: astolarska@glusiotwock.pl

______________

ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ OŚRODKA:

mgr Mariusz Woronko

email: mariuszworonko@glusiotwock.pl

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU
Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl
Powered by WordPress
2008-2024

Skip to content