Dane kontaktowe Ośrodka:

SPECJALNY
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
W OTWOCKU
ul. Literacka 8
05-400 OTWOCK
tel. 22 779 35 04
e-mail: srodborow@o2.pl
sekretariat@glusiotwock.pl

Program EFS:Program OSE:

Administrator serwisu:

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022:

Przedszkole Specjalne nr 2

dla Dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących,

z Niepełnosprawnością Ruchową,

z Upośledzeniem Umysłowym

w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym,

z Autyzmem, w tym Zespołem Aspergera

oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi.

*

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2

dla Dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących

oraz z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera

*

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 4

dla Dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących

oraz z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera

*

Technikum Specjalne nr 3

dla Młodzieży Niesłyszącej, Słabosłyszącej

oraz z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera

*

Internat

*

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka


	
							

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU
Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl
Powered by WordPress
2008-2024

Skip to content