Dane kontaktowe Ośrodka:

SPECJALNY
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
W OTWOCKU
ul. Literacka 8
05-400 OTWOCK
tel. 22 779 35 04
e-mail: srodborow@o2.pl
sekretariat@glusiotwock.pl

Program EFS:Program OSE:

Administrator serwisu:

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 – kliknij

Link: https://glusiotwock.pl/

—————————

Ogłoszenie o przetargu nr SOSW.272.3.2024 na Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poż. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż. – I etap 

zamieszczone jest na stronie prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-939d6418-3a98-11ef-880f-0e435a8a43bc

—————————

Ogłoszenie o przetargu nr SOSW.272.2.2024 na Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poż. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż. – I etap

Zamieszczone jest na stronie prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-440f33bc-2718-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

—————————

Ogłoszenie o przetargu nr SOSW.272.1.2024 na Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku do zaleceń p.poż. pokontrolnych, zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż. – I etap

Strona prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d59e59a5-fca2-11ee-885b-8267c0608453

***

PRZETARG NA WYWÓZ ODPADÓW

Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych/stałych niesegregowanych, segregowanych i bioodpadów z budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku i jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz przekazanie ich do Instalacji Przetwarzania Odpadów

https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl-netto

PRZETARG NA GAZ – GRUDZIEŃ 2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego nr: SAI.272.1.9.2021

Znak sprawy: SOSW/353/1/2019 Remont dachu na budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Otwocku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij – Wybór oferty.pdf


Informacja z otwarcia ofert w dniu 16 sierpnia 2019 r.

KliknijBIP.-INFORMACJA-z-Otwarcia_podpis.pdf


Kliknij i otwórz —>>> Znak sprawy SOSW35312019 Remont dachu na budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Otwocku.doc

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ 1082019.pdf

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Zal 1 Form ofertowy.doc

Zal 1 Form ofertowy.pdf

Zal 2 osw wykluczenie.doc

Zal 2 osw wykluczenie.pdf

Zal 3 osw warunki udzialu.doc

Zal 3 osw warunki udzialu.pdf

Zal 4_grupa kapitalowa.doc

Zal 4_grupa kapitalowa.pdf

Zal 5 wykaz osob.doc

Zal 5 wykaz osob.pdf

Zał.6 IPU.pdf

Zał 7 wykaz robot.doc

Zał 7 wykaz robot.pdf

Zał. 8 SzOPZ.pdf

Zal. 9 Wzor zobowiazania.doc

Zal. 9 Wzor zobowiazania.pdf

Zal 10 Projekt remontu dachu.pdf

Zal 11 Projekt instal_odgr.pdf

Zal 12 STWiOR.pdf

Zal 13 Przedmiar robot.pdf

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU
Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl
Powered by WordPress
2008-2024

Skip to content