Dane kontaktowe Ośrodka:

SPECJALNY
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
W OTWOCKU
ul. Literacka 8
05-400 OTWOCK
tel. 22 779 35 04
e-mail: srodborow@o2.pl
sekretariat@glusiotwock.pl

Program EFS:Program OSE:

Administrator serwisu:

 • Aktywizacja zawodowa
 • logo4kroki.png W dniach 28-29.01.2012 r. w naszym Ośrodku odbyły się dwudniowe warsztaty w ramach programu aktywizacji zawodowej “4 kroki” dla osób z wadą słuchu. Uczestniczyła w nich młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Otwocku-Śródborowie, młodzież z Instytutu Głuchoniemych w Warszawie i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących w Warszawie.

  SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU
  Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl
  Powered by WordPress
  2008-2024

  Skip to content