Dane kontaktowe Ośrodka:

SPECJALNY
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
W OTWOCKU
ul. Literacka 8
05-400 OTWOCK
tel. 22 779 35 04
e-mail: srodborow@o2.pl
sekretariat@glusiotwock.pl

Program EFS:Program OSE:

Administrator serwisu:

 • Olimpiada:
  KONKURS GASTRONOMICZNY 2016
 • 144

  Na zdjęciu: Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami z różnych stron Polski

  Konkurs kucharski

     W dniach 18-20.03.2016 r. nasz Ośrodek był organizatorem X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kucharskiej dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

    Celem konkursu było popularyzowanie i wzbogacanie wiedzy kucharskiej, wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych oraz wymiana doświadczeń przyszłych adeptów zawodu.

    W Konkursie udział brały zespoły 10 szkół kształcące w zawodach kucharz małej gastronomii na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technik żywienia i usług gastronomicznych z Bydgoszczy, Kielc, Kutna, Lublińca, Łodzi, Radomia, Sławna, Szczecina, Żar oraz organizatora i gospodarza Konkursu – Otwocka.

    W konkursowej rywalizacji brało udział 30 uczniów niesłyszących i słabosłyszących.

    Podczas uroczystości otwarcia Konkursu uczestników wraz z opiekunami przywitała pani Iwona Suchodolska wraz z Dyrektorem Ośrodka panem Pawłem Uścinowiczem, który wyraził radość z faktu bycia gospodarzem jubileuszowego X Konkursu Wiedzy Kucharskiej i goszczenia najlepszych uczniów wraz z opiekunami z różnych regionów Polski.

    Pan Dyrektor Paweł Uścinowicz podkreślił, że sam udział w Konkursie na szczeblu ogólnopolskim jest sukcesem wszystkich obecnych na sali uczniów.

    Podczas inauguracji Konkursu miała miejsce prezentacja kuchni regionalnych naszych gości poprowadzona przez panią Iwonę Suchodolską. W części artystycznej przygotowanej przez pana Krzysztofa Stolarskiego, Annę Duszczyk i Paulinę Jarzemską mieliśmy przyjemność podziwiać widowisko teatralno – muzyczne pt.„Obrazki z tajemniczej szkoły”. W rolę aktorów widowiska wcielili się uczniowie IV klasy Technikum Gastronomicznego i pani Paulina Jarzemska.

    Po uroczystej inauguracji Konkursu młodzież uczestniczyła w lekcji pokazowej poprowadzonej przez kelnera, podczas której poznawała tajniki przyrządzania i serwowania drinków bezalkoholowych.

    Czas wolny upłynął na integracji młodzieży w kawiarence zorganizowanej przez panią Agatę Stolarską, czuwającej nad oprawą gastronomiczną całego Konkursu.

    W sobotę o godzinie 9.00 uczestnicy przystąpili do rozwiązywania testu konkursowego zawierającego 50 pytań i obejmującego zakres materiału kwalifikacji zawodowej T.6.

    Przygotowaniem testów i całokształtem prac związanych z przeprowadzeniem etapu pisemnego Konkursu zajmowały się p. Zofia Kruczała, s.Salomea Danilewicz, p. Beata Skrzypek-Nowak i p. Mariusz Woronko.

    Przez dwie godziny na sali zapanowała cisza i atmosfera intensywnego wysiłku intelektualnego w rywalizacji o zdobycie jak największej liczby punktów.

    Po zmaganiach konkursowych uczniowie wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę poprowadzoną przez panią Agnieszkę Wilczyńską, panią Hannę Sośnierz i panią Grażynę Bakułę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie z zainteresowaniem poznawali prawa przyrody na interaktywnych wystawach. Przejażdżka autokarem po centrum stolicy zakończyła wycieczkę uczestników konkursu.

    Po powrocie do Ośrodka odbył się najbardziej ekscytujący moment Konkursu – ogłoszenie wyników.

    W klasyfikacji indywidualnej:
  I miejsce zajął Wójcik Kacper z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących z Kielc

  II miejsce zajął Balak Maciej uczeń z Żar z Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy

  III miejsce zajęła Pakula Aleksandra również uczennica z Żar z Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy oraz Nowakowski Damian z Ośrodka dla Słabosłyszących i Niesłyszących z Kielc.

    W konkurencji zespołowej:
  I miejsce zajęli uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących z Kielc

  II miejsce uzyskał zespół ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Lublińca

  III miejsce zajęli uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Bydgoszczy.

    Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

  Laureaci Konkursu otrzymali bardzo cenne nagrody, które wręczył Dyrektor Ośrodka pan Paweł Uścinowicz wraz z organizatorem Konkursu panią Beatą Skrzypek-Nowak.
  Wszyscy uczestnicy Konkursu i opiekunowie otrzymali dyplomy i upominki.

  Wszystkim sponsorom za pomoc okazaną uczniom niesłyszącym i słabosłyszących umożliwiającą organizację Konkursu składamy serdeczne podziękowania:
  www.nowaszkola.com
  Starostwo Powiatowe Otwock
  Firma Grycan w Majdan-Wiązowna
  Mleczarnia Garwolin
  Firma Belambre
  Pan kelner Adam Gemski
  Pan fotograf Jerzy Żaczek

  Organizator: Beata Skrzypek-Nowak

  Zobacz zdjęcia

  SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU
  Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl
  Powered by WordPress
  2008-2024

  Skip to content