Dane kontaktowe Ośrodka:

SPECJALNY
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
W OTWOCKU
ul. Literacka 8
05-400 OTWOCK
tel. 22 779 35 04
e-mail: srodborow@o2.pl
sekretariat@glusiotwock.pl

Program EFS:Program OSE:

Administrator serwisu:

Uwaga absolwenci szkół zawodowych i liceów-zapraszamy do nowych odziałów

 W roku szkolnym 2011/2012 otwieramy nowe oddziały w naszym Ośrodku!

Technikum Uzupełniające specjalne (3 letnie)

Kierunek kształcenia: technik żywienia i gospodarstwa domowego

Studium policealne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

o kierunkach:

 technik usług kosmetycznych

 technolog robót wykończeniowych w budownictwie. 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU
Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl
Powered by WordPress
2008-2024

Skip to content