Dane kontaktowe Ośrodka:

SPECJALNY
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
W OTWOCKU
ul. Literacka 8
05-400 OTWOCK
tel. 22 779 35 04
e-mail: srodborow@o2.pl
sekretariat@glusiotwock.pl

Program EFS:Program OSE:

Administrator serwisu:

“Święto piłki nożnej”

15 czerwca 2011r. na boisku Ogniska Wychowawczego im. Dziadka Lisieckiego odbył się turniej integracyjny dla młodzieży gimnazjalnej.Turniej organizował Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszacych i Słabosłyszących z ul. Literackiej 8.Brało w nim udział sześć drużyn:-  młodzież z Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących-młodzież Publicznego Gimnazjum nr. 4 w Otwocku- młodzież z Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących z Wa-wy Zakroczymska- młodzież z Ośrodka Wychowawczego im.Dziadka Lisieckiego Otwock.Dodatkowo, dla urozmaicenia turnieju stworzono dwie drużyny składające się  z wychowawców i nauczycieli ośrodków biorących udział w grze.Kapitanami tych drużyn byli – dyrektor Paweł Uścinowicz – Ośrodek dla Niesłyszących z Literackiej oraz  – dyrektor  Jacek Urbaniak   z Ogniska Wychowawczego Dziadka Lisieckiego. Drużyny te wysoko postawiły poprzeczkę wszystkim grającym zawodnikom jednak nie podlegały ostatecznej klasyfikacji w turnieju.Turniej zwyciężyli zawodnicy z Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących z Zakroczymskiej.Wręczono nagrody: puchary, statuetki i pamiątkowe dyplomy. Wszyscy świetnie się bawili, emocji prawdziwie piłkarskich nie zabrakło ani przez chwilę. Skromne trybuny wypełnili widzowie – uczniowie szkół i ośrodków zaangażowanych w turniej.Było głośno, było radośnie i co najważniejsze wszystko w atmosferze FAIR-PLAY.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU
Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl
Powered by WordPress
2008-2024

Skip to content