Dane kontaktowe Ośrodka:

SPECJALNY
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
W OTWOCKU
ul. Literacka 8
05-400 OTWOCK
tel. 22 779 35 04
e-mail: srodborow@o2.pl
sekretariat@glusiotwock.pl

Program EFS:Program OSE:

Administrator serwisu:

Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011

Link do procedur na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie http://www.oke.waw.pl/?go=page&id=173

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU
Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl
Powered by WordPress
2008-2024

Skip to content