Program EFS:Administrator serwisu:

Jadłospis

Jadłospis obowiązujący od do 2020 r. w stołówce Ośrodka-kliknij

Życzymy smacznego!


	
							

SOSW NR 2 DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH ORAZ Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA W OTWOCKU
Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl
Powered by WordPress
2008-2020