Program EFS:Administrator serwisu:

Stołówka szkolna

Stołówka szkolna – informacje kliknij

Jadłospis – przedszkole od 21 do 25.09.2020 r. – kliknij

Jadłospis obowiązujący od 21.09 do 25.09.2020 r. w stołówce Ośrodka – kliknij

Życzymy smacznego!


	
							

SOSW NR 2 DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH ORAZ Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA W OTWOCKU
Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl
Powered by WordPress
2008-2020