Program EFS:Administrator serwisu:

Zamówienia publiczne

Znak sprawy: SOSW/353/1/2019 Remont dachu na budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Otwocku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij – Wybór oferty.pdf


Informacja z otwarcia ofert w dniu 16 sierpnia 2019 r.

KliknijBIP.-INFORMACJA-z-Otwarcia_podpis.pdf


Kliknij i otwórz —>>> Znak sprawy SOSW35312019 Remont dachu na budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Otwocku.doc

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ 1082019.pdf

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Zal 1 Form ofertowy.doc

Zal 1 Form ofertowy.pdf

Zal 2 osw wykluczenie.doc

Zal 2 osw wykluczenie.pdf

Zal 3 osw warunki udzialu.doc

Zal 3 osw warunki udzialu.pdf

Zal 4_grupa kapitalowa.doc

Zal 4_grupa kapitalowa.pdf

Zal 5 wykaz osob.doc

Zal 5 wykaz osob.pdf

Zał.6 IPU.pdf

Zał 7 wykaz robot.doc

Zał 7 wykaz robot.pdf

Zał. 8 SzOPZ.pdf

Zal. 9 Wzor zobowiazania.doc

Zal. 9 Wzor zobowiazania.pdf

Zal 10 Projekt remontu dachu.pdf

Zal 11 Projekt instal_odgr.pdf

Zal 12 STWiOR.pdf

Zal 13 Przedmiar robot.pdf

SOSW NR 2 DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH ORAZ Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA W OTWOCKU
Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: marus81@tlen.pl
Powered by WordPress
2008-2019