Program EFS:Administrator serwisu:

RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Otwocku

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Otwocku.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski, iod@perfectinfo.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Otwocku i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Otwocku.

5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.

10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SOSW NR 2 DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH ORAZ Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA W OTWOCKU
Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: marus81@tlen.pl
Powered by WordPress
2008-2019