Oferta 2018/2019:

Powiększ plakat

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA OŚRODKA - naciśnij foto

Zdjęcie Ośrodka z satelity

Administrator serwisu:

Oferta

Oferta edukacyjna Ośrodka
na rok szkolny 2017/2018

Oferta edukacyjna Ośrodka
na rok szkolny 2016/2017

plakat2014

Oferta edukacyjna Ośrodka
na rok szkolny 2014/2015

plakat2014

Oferta edukacyjna Ośrodka
na rok szkolny 2013/2014 

 

Warunki przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych:

– świadectwo ukończenia gimnazjum
– opinia psychologa lub pedagoga z gimnazjum
– opinia wychowawcy klasy
– orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie nauki w szkolnictwie  dla osób z wadą słuchu
– skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
– dokumentacja medyczna

———————————————————————————————————————————

 Dokumenty:

  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Dokumenty wymagane:
– orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania
Dokumenty dodatkowe:
– podanie o wydanie skierowania na terapię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka POBIERZ

  • Przedszkole Specjalne

Dokumenty wymagane:
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania
Dokumenty dodatkowe:
– karta zgłoszenia dziecka do przedszkola POBIERZ

  • Szkoła

Dokumenty wymagane:
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania;
– audiogram lub zaświadczenie od lekarza o stopniu ubytku słuchu;
– świadectwo ukończenia poprzedniego etapu edukacyjnego.
Dokumenty dodatkowe:
– karta zgłoszenia dziecka – rok szkolny 2012/2013 POBIERZ
– 1 zdjęcie – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wydane)
– podanie o przyjęcie do szkoły:

 

Internat

– odpis skrócony aktu urodzenia

SOSW NR 2 DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH ORAZ Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA W OTWOCKU
Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mworonko@glusiotwock.pl
Powered by WordPress
2008-2019