Oferta 2018/2019:

Powiększ plakat

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA OŚRODKA - naciśnij foto

Zdjęcie Ośrodka z satelity

Administrator serwisu:

WWRD

       Pomoc medyczna i terapeutyczna powinna dotrzeć do małego dziecka jak najwcześniej. Układ nerwowy we wczesnym okresie rozwoju jest bardzo plastyczny, co pozwala na korekcję i kompensację zaburzonych funkcji.

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 1 do 7 roku życia ze diagnozowanymi lub podejrzewanymi dysfunkcjami i zaburzeniami, w tym szczególnie:

 • wadami słuchu
 • wadami wzroku
 • zaburzeniami percepcji słuchowej lub wzrokowej
 • zaburzeniami i opóźnieniami w rozwoju mowy
 • rozszczepem podniebienia
 • zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i poznawczym
 • upośledzeniem umysłowym
 • zaburzeniami sprzężonymi
 • zespołami genetycznymi

do udziału w zajęciach:

 • psychoedukacyjnych (m.in. Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, Ch. Knilla)
 • logopedycznych
 • rehabilitacji ruchowej
 • terapii Integracji Sensorycznej
 • terapii ręki

W terapii wykorzystywane są sale wyposażone w specjalistyczny sprzęt i pomoce m.in.:

Sala Doświadczania Świata:

Sala Integracji Sensorycznej i sala do rehabilitacji ruchowej:

  dsc08625.JPG   dsc08622.JPG   dsc08594.JPG   dsc08637.JPG

Gabinety do zajęć pedagogicznych i logopedycznych:

Posiadamy również poczekalnię dla rodziców:

Terapia prowadzona jest przez wyspecjalizowaną kadrę, w skład której wchodzą:

mgr Halina Galera-Łubian /Studia.doc

 • Pedagog
 • Neurologopeda
 • Surdologopeda
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr Aneta Gołąb 

 • Terapeuta wczesnego wspomagania
 • Surdopedagog
 • Oligofrenopedagog
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Terapeuta Metody Johansen IAS (trening słuchowy)
 • Terapeuta ręki

mgr Agnieszka Walczak (obecnie na urlopie macierzyńskim)

 • Terapeuta wczesnego wspomagania
 • Surdopedagog
 • Oligofrenopedagog
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej z ukończonym stażem                     diagnostycznym
 • Terapeuta ręki
 • Terapeuta Metody Johansen IAS (trening słuchowy)

   

  mgr Elżbieta Wójcik

 • Terapeuta wczesnego wspomagania
 • Surdopedagog
 • Oligofrenopedagog

 

 

  mgr Katarzyna Grzywacz

 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Surdopedagog
 • Oligofrenopedagog

  mgr Barbara Karłowska

 • Neurologopeda
 • Logopeda
 • Surdopedagog
 • Oligofrenopedagog

 mgr Iwona Długaszek

 • Terapeuta wczesnego wspomagania
 • Surdopedagog
 • Oligofrenopedagog

  mgr Maria Duszczyk

 • Logopeda
 • Surdopedagog

  mgr Ewa Skonieczna

 • Surdopedagog
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Terapeuta Metody Johansen IAS (trening słuchowy)
 • Logopeda
 • Oligofrenopedagog

  mgr Anna Żaczek 

 • Logopeda
 • Surdopedagog
 • Oligofrenopedagog

    Na zajęcia Wczesnego Wspomagania kierowane są dzieci na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

SOSW NR 2 DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH ORAZ Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA W OTWOCKU
Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mworonko@glusiotwock.pl
Powered by WordPress
2008-2019