***
***

Program EFS:Administrator serwisu:

 • Komunikaty:
 • Komunikaty w sprawie wprowadzenia procedury sprawowania opieki nad dziećmi w SOSW nr 2:

  SOSW NR 2 DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH ORAZ Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA W OTWOCKU
  Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl
  Powered by WordPress
  2008-2021

  Skip to content