***
***

Program EFS:Administrator serwisu:

  • Komunikaty:
  • Komunikaty w sprawie wprowadzenia procedury sprawowania opieki nad dziećmi w SOSW nr 2:

    SOSW NR 2 DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH ORAZ Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA W OTWOCKU
    Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl
    Powered by WordPress
    2008-2020