***
***

Program EFS:Administrator serwisu:

  • Drugi język obcy:
  • Komunikat w sprawie procedury uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego

    SOSW NR 2 DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH ORAZ Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA W OTWOCKU
    Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl
    Powered by WordPress
    2008-2020