Program EFS:Administrator serwisu:

 • Rewalidacja:
  WCZESNE WSPOMAGANIE
 •    PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

     Decyzją Starosty Powiatu Otwockiego z dnia 30 listopada 2017 r., Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8, powierzono zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilityacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

  Zadaniem Ośrodka jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, z uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

  Prowadzone w Ośrodku zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju mają na celu zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Dają szansę na wykorzystanie jego potencjału rozwojowego w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych.

  Ośrodek zapewnia systematyczne oddziaływanie terapeutyczno-edukacyjne i rehabilitacyjne pod okiem psychologów, neurologopedów, pedagogów specjalnych, terapeutów integracji sensorycznej i fizjoterapeutów.

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

  SOSW NR 2 DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH ORAZ Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA W OTWOCKU
  Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl
  Powered by WordPress
  2008-2020